Јеzik

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Povjest

Kada je daleke 1961. godine prestala raditi električna centrala, započet je proces prenamjene postojećih kotlovskih postrojenja za razvoj toplifikacije grada. Izgradnja novih i prenamjena postojećih postrojenja završena je 1963. godine. Te godine osnovano je Poduzeće za komunalnu i energetsku djelatnost proizvodnje i distribucije toplinske energije i tada počinje i redovita isporuka toplinske energije. Ugljen se koristio kao energent za proizvodnju toplinske energije.

U razdoblju od 1991. godine pa do strukturnih promjena 2005. godine, JP "Subotička toplana" je pored navedenih djelatnosti obavljalo i djelatnost distribucije prirodnog plina. 2005. godine JP "Subotička toplana" izvršilo je statusnu promjenu odvajanja dijela poduzeća, kada je osnovano novo javno komunalno poduzeće, čija je osnovna djelatnost distribucija prirodnog plina, a JP "Subotička toplana" mijenja pravnu formu i registrira se kao JKP "Subotička toplana" , koje obavlja komunalnu i energetsku djelatnost proizvodnje i distribucije toplinske energije na teritoriju općine Subotica.