Nyelv

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

A termelő berendezések és az elosztó hálózat felújítása – KfW 4

A termelő berendezések és az elosztó hálózat felújítása (korszerűsítése és automatizálása), A szerbiai távfűtőrendszerek felújítása nevű program,  közismertebb nevén KfW 4, negyedik fázisának részét képező projekt keretében valósul meg, amit a német – szerb pénzügyi együttműködés keretében, a Szerb Köztársaság (Energiaügyi, Fejlesztési és Környezetvédelmi Minisztérium)  és a Német Köztársaság Kormányai hajtanak végre, a Német Fejlesztési Bankkal kötött hitelmegállapodás – a KfW -  által. A 2001-ben indult program célja a szerbiai városok távfűtési rendszereinek fejlesztése. A KfW 4 program 2012-ben vette kezdetét.

 A Szabadkai Távfűtőművek KK 2009-ben, Szabadka Község Képviselő Testülete, mint alapító jóváhagyásával, pályázatot nyújtott be a KfW Fejlesztési Bank eszközeire, termelő berendezései és elosztóhálózata további korszerűsítése és továbbfejlesztése céljából. A Szabadkai Távfűtőművek KK eleget tett az előírt feltételeknek, javasolt beruházási programját pedig elfogadták. A projekt értéke 4,5 millió eurót tesz ki, a hitel feltételei pedig: 2,5%-os kamatláb, 4 éves türelmi, és 12 éves törlesztési idővel. 

Az eszközök felhasználásának célja a rendszeren végzett felújítási munkálatok folytatása, lévén a Szabadkai Távfűtőművek KK, az ezt megelőző évek során már felújította rendszerének közel 70%-át. 

A projekt több részből tevődik össze. Ezek:

• Az elavult alállomások felújítása, a távvezérlés és felügyelet megvalósításával, közel 30MW össz beépített teljesítménnyel. A munkálatok megkezdésének előirányzott ideje 2014 májusa.

• A SCADA elnevezésű vezérlő-felügyeleti rendszer továbbfejlesztése, a termelő- és elosztó rendszer jobb és hatékonyabb működése céljából. A munkálatok megkezdésének előirányzott ideje 2014 májusa.

• A fő- és utcai forróvizes hálózat felújításának folytatása, közel 10,5 km hosszúságú nyomvonal mentén. A munkálatok megkezdésének előirányzott ideje 2013 júniusa.

• Kapcsolt energiatermelő berendezés és forróvizes hálózat kiépítése a Kórház körletében, közel 500 kW hőteljesítménnyel és földgázüzemmel. A munkálatok megkezdésének előirányzott ideje 2014 szeptembere.

Várható hatások:

E projekt általános céljai a szabadkai távfűtési rendszer hatékonyságának továbbfejlesztése, valamint megbízható és minőséges fűtés biztosítása a lakossági-, ipari- és üzlethelyiségek számára, a költségek és a környezetre gyakorolt hatások csökkentése mellett. 

Az alprojektek konkrét pozitív hatásokat is kifejtenek. Ezek:

• Az alállomások felújításával növekszik a vezérlési és szabályozási pontosság, ami az elsődleges energiahordozók fogyasztásának csökkenését eredményezi. 

• A SCADA rendszer továbbfejlesztése nélkülözhetetlen a hatékonyabb termelési és elosztási rendszer felállításához. Az egész rendszer hatásfokának 1%-os növekedése várható, miközben a rendszer műszaki és szervezési megbízhatósága is növekszik.

• A forróvizes leágazások felújításával a hő- és vízveszteség csökken, ami közvetlen befolyást gyakorol az elsődleges energiahordozók és a tápvíz vegyi előkészítéséhez szükséges vegyszerek fogyasztásának csökkenésére. 

• A tervezett kapcsolt energiatermelő berendezés villamos energiát fog termelni, az új forróvizes hálózat pedig a hőenergia ellátás megbízhatóságának magas szintjét fogja biztosítani.