Nyelv

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Rólunk

A Szabadkai Távfűtőművek KK magas műszaki és technológiai szinten működő, korszerűen szervezett vállalat, mely Városunk energiaforrásait kezeli, egyben fogyasztói hőellátása szempontjából eszményi irányába tereli a közüzemi energiaellátás fejlődését. A Szabadkai Távfűtőművek KK alapítója Szabadka Városa, székhelye pedig Szabadkán, a Szegedi út 22. szám alatt lelhető.

Licencek

A Szabadkai Távfűtőművek KK, 2016 óta, három energetikai tevékenységhez szükséges licencekkel rendelkezik:

• hőenergia termelés,

• hőenergia elosztás,

• hőenergia ellátás.

A hőenergia termelési licenc 30 éves, míg az elosztást és ellátást lehetővé tevők 10 éves érvényességgel rendelkeznek.

Megvalósított irányítási rendszerek

A Szabadkai Távfűtőművek KK keretében a következő rendszerek léteznek:

• Minőségmanagement rendszere, az ISO 9001:2008 szabvány követelményeivel összehangolva, 2009-ben bevezetve,

• Környezetvédelmet irányító rendszer, az ISO 140001:2004 szabvány követelményeivel összehangolva, 2012-ben bevezetve, 

• Egészség és munkavédelmet irányító rendszer, az OHSAS 180001:2007 szabvány követelményeivel összehangolva, 2012-ben bevezetve.

Említett rendszerek és szabványok végrehajtása a Szabadkai Távfűtőművek KK számára lehetővé teszi nem csak az e iparágban érvényes törvényes jogszabályok és hatályos elvárások, hanem a felelősségteljes ügyvitel kapcsán támasztott saját követelmények tiszteletben tartását is, ami egy stratégiai eltökéltség meglétét jelenti az energiahatékonyság állandó növelése felé a termelő berendezések és az elosztó hálózat tekintetében, valamint a környezet minőségének javítása terén. 

Műszaki jellemzők

A Szabadkai Távfűtőművek KK termelői-elosztási rendszerének alapvető műszaki jellemzői a következők:

• Saját hőtermelői kapacitás – 126 МW.

• A fogyasztás beépített összteljesítménye 124 МW

• Az elosztóhálózat csőrendszerének hossza 48,5 km, azaz 97 km, a visszatérő csővezetékekkel, 500 mm-től 40 mm átmérőben

• 834 alállomás a hálózaton (310 a tömbházakban és 524 házi alállomás)

• A létesítmények többségében az alállomások közvetett típusúak, a fűtés intenzitásának automatikus szabályozásával, valamint a távellenőrzés és vezérlés lehetőségével.

• 138.500 МWh –  fűtési idényenként előállított hőenergia mennyiség  

A Szabadkai Távfűtőművek KK 138.500 МWh hőenergiát termel fűtési idényenként, és a szabadkai háztartásoknak a 27%-át látja el, ami 10.087 lakást és 328 ügyviteli fogyasztót jelent, köztük sok a köz-, oktatási-, művelődési-, egészségügyi- és szociális intézmény, valamint gazdasági alany. A vállalat termelési rendszere ki tudja elégíteni a fogyasztók minden igényét, miközben az automatikus irányítórendszer bevezetése hozzájárult a folyamatok ésszerűsítéséhez, valamint úgy műszaki, mint gazdasági téren lehetővé tette a hőtermelés eszményi szintjének elérését. Alapvető energiaforrásként a vállalat földgázt használ, az alternatív megoldás pedig a pakura. Az energetika terén zajló átállás, melynek során a Szabadkai Távfűtőművek KK megtette útja több mint felét, a termelő rendszer tekintetében feltételezi a központi szabályozás és a forrásnál történő termelésirányítás régi rendszerének elhagyását, egyben megköveteli a változó fogyasztás pillanatnyi
igényei kielégítése új koncepciójának elfogadását, ami közvetlenül a hőátadás, illetve fogyasztás helyén valósul meg. 

A 2005/2006-os fűtési idény óta a Vállalat alkalmazni kezdte, a kizárólag az elfogyasztott hőenergia mennyiségén alapuló, elszámolási rendszerét. Az elosztó rendszer minden hőátadási helye fel lett szerelve fogyasztásmérővel, ami ezt a vállalatot, az ilyen típusú szerbiai energetikai szubjektumok között, azon ritkák közé sorolja, amelyek a leszállított hőenergia elszámolását kizárólag mérés útján végzik.