Језик

 • Српски
 • Serbo-Croatian
 • Magyar
 • English
Suboticka Toplana

Реконструкција производних постројења и дистрибутивне мреже – КфW 4

Реконструкција (модернизација и аутоматизација) производних постројења и дистрибутивне мреже представља пројекат који се реализује у оквиру четврте фазе програма „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији” широј јавности познатијег као КфW 4 који у оквиру немачко-српске финансијске сарадње спроводе Влада Републике Немачке и Влада Републике Србије (Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине) преко кредитног аранжмана Немачке развојне банке - КфW. Циљ програма, који је започео 2001. године, је унапређење система даљинског грејања у градовима Републике Србије.  Програм КфW 4 је започео 2012. године.

Током  2009. годину ЈКП "Суботичка топлана" је, уз сагласност оснивача – СО Суботица, конкурисала за средства КфW развојне банке за даљу модернизацију и унапређење производних постројења и дистрибутивне мреже. ЈКП "Суботичка топлана" је задовољила тражене услове и критеријуме, а предложени програм инвестиција је прихваћен. Вредност пројекта је  4.5 милиона евра, а услови кредита су: каматна стопа  2.5%, грејс период је 4 година, а рок отплате 12 година.

Средства се користе за наставак обнове система, пошто је ЈКП "Суботичка топлана" предходних година реконструисала око 70% система.

Пројекат се састоји из неколико потпројеката:

 • Реконструкција застарелих топлотних подстаница са могућношћу даљинског управљања и надзора, укупне инсталисане снаге цца. 30 МW. Почетак радова предвиђен је за мај 2014.
 • Надградња управљачко-надзорног система (СЦАДА) за бољи и ефикаснији рад производног и дистрибутивног система. Почетак радова предвиђен је за мај 2014.
 • Наставак реконструкција магистралних и уличних вреловода укупне дужине трасе цца. 10,5 км. Почетак радова предвиђен је за јун 2013.
 • Изградња когенеративног постројења и вреловодне мреже у кругу Болнице, снаге цца. 500 кW топлотне снаге, а на бази природног гаса. Почетак радова предвиђен је за септембар 2014.

Очекивани ефекти:

Општи циљеви овог пројекта су унапређење енергетске ефикасности даљинског система грејања у Суботици и обезбеђивање поузданог и квалитетног  грејања за стамбене, индустријске и пословне објекте уз смањење трошкова и утицаја на животну средину.

Потпројекти обезбедиће и конкретне позитивне ефекте:

 • Реконструкцијом топлотних подстаница повећава се тачност управљања и регулације, што доводи до смањења потрошње примарних енергената.
 • Надградња СЦАДА система је неопходна за добијање ефикасног производног и дистрибутивног система. Очекује се 1% побољшање  степена искоришћења целог система, са повећањем техничке и организационе поузданости система.
 • Реконструкцијом вреловодних огранака смањује се губитак топлоте, као и губитак воде из исте и  овај ефекат има директан утицај на уштеду примарних енергената и хемикалија у припреми воде.
 • Планирано когенеративно постројења производиће електричну енергију, а нова вреловодна мрежа обезбедиће високу поузданост у снабдевању топлотном енергијом.