Језик

 • Српски
 • Serbo-Croatian
 • Magyar
 • English
Suboticka Toplana

Управљање и структура предузећа

Управљање

Предузећем управљају:

Директор:

Предраг Бобић
Дипл.екон,.
Тел: 024-548-200, локал 106
Имејл:
bpredrag@toplanasubotica.co.rs

Надзорни одбор:

Председник Надзорног одбора :  Александра Алексић

Чланови Надзорног одбора:

 •     Рако Папић
 •     Младен Малбашић

Структура

ЈКП "Суботичка топлана" чине технички и сектор општих послова.

Извршни директор енергетског система

Давор Андрашић
Mаст.инж.маш., спец.инж.ен.еф.
Тел: 024-548-200, локал 105
Имејл:
adavor@toplanasubotica.co.rs

 1.     Технички сектор:
 •     Одељење производње,
 •     Одељење дистрибуције,
 •     Одељење одржавања
 •     Одељење техничко-технолошке логистике.

Одељење техничко-технолошке логистике:

- служба техничке аналитике, планирања и инжењеринга,

- служба контроле, мерења и одржавања,

- служба техничке логистике.

Извршни директор у сектору општих послова

Дерво Ахметовић
Дипл.екон.
Тел: 024-548-200, локал 103
Имејл:
adervo@toplanasubotica.co.rs

 1.     Сектор општих послова:
 •     Одељење за информационе технологије,
 •     Економско-логистичко одељење,
 •     Правно, опште и кадровско одељење.

Економско-логистичко одељење:

- финансијска служба,

- служба за односе са потрошачима,

- служба комерцијале.