Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana
08.05.2020

Obaveštenje o radu šaltera blagajne

Obaveštavaju se kupci toplotne energije da šalter blagajne JKP “Subotička toplana” Subotica  počinje sa radom 07.05.2020. godine
svakog radnog dana  od 07. 00 do 14.00  časova kao i prijam stranaka od 07.00 do 15.00 časova.
 

16.04.2020

Obaveštenje o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

15.04.2020

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПЛАЋАЊА РАЧУНА

19.03.2020

Обавештење о начину предаје докумената

Обавештавамо поштоване кориснике да своје дописе, поднеске и другу потребну документацију су у могућности  да предају путем електронске поште на адресу office@toplanasubotica.co.rs .

 

 

 

29.10.2019

Обавештење о почетку грејне сезоне 2019 / 2020

 

ЈКП “Суботичка топлана” обавештава кориснике услуге даљинског грејања да је у складу са градском одлуком о снабдевању града топлотном енергијом дана 28.10.2019. године у вечерњим часовима отпочела производњу и дистрибуцију топлотне енергије у грејној сезони 2019/2020. г.

31.10.2018

Обавештење о промени цене за топлотну енергију

Обавештавају се купци топлотне енергије да је Надзорни одбор ЈКП“Суботичка топлана“ донео Одлуку о ценама за топлотну енергију дана 08.10.2018. године, на коју је Градско веће града Суботице дало сагласност дана 30.10.2018.године.

19.10.2018

Обавештење купцима топлотне енергије

У складу са прогнозираним временским приликама, ЈКП„Суботичка топлана“ ће у суботу 20.10.2018. године у вечерњим сатима почети са топлим пробама система. Обзиром да се ради о покретању система из хладног стања, на свим потрошачким подручјима неће истовремено почети испорука топлотне енергије.

15.10.2018

Обавештење о одлагању почетка грејне сезоне

Обзиром на изузетно повољне временске прилике и високе спољашње температуре, а уважавајући одредбу члана 32. Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, о горњој температурној граници рада система од 14 °C, ЈКП „Суботичка топлана“ одлаже почетак грејне сезоне, који би у околностима просечних спољашњих температура за ово доба године, требао бити 15. октобар.

27.09.2018

Обавештење купцима топлотне енергије

ЈКП ,,Суботичка топлана‘‘ обавештава купце топлотне енергије да су хладне пробе свих система даљинског грејања извршене током ове недеље, те да је систем на бази резултата спроведених тестова и испитивања, спреман за отпочињање топлих проба.

02.03.2018

Обавештење купцима топлотне енергије

Обавештење купцима топлотне енергије о наступању ванредних околности у испоруци топлотне енергије

Stranice