Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

"Обавештење о промени цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

30.09.2022 -- sigor

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ О ЦЕНE СНАБДЕВАЊА КРАЈЊЕГ КУПЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Обавештавају се купци топлотне енергије да је Надзорни одбор ЈКП“Суботичка топлана“ донео Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом дана 31.08.2022. године, на коју је Градско веће града Суботице дало сагласност дана 29.09.2022. године.
Нова цена за тарифну групу „СТАМБЕНИ ПРОСТОР“ за тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“ износи  5,70 РСД/kWh, док нова цена за тарифни елемент „ПОВРШИНА“  износи 31,54 РСД/m2 .
Нова цена за тарифну групу „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ за тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“ износи  7,13 РСД/kWh, док нова цена за тарифни елемент „ИНСТАЛИСАНА СНАГА“ износи 248,44 РСД/kW.
На све цене се обрачунава ПДВ од 10%.
Нове цене топлотне енергије ће се примењивати почев од 01.11.2022. године.

ЈКП“СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“