Јеzik

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Toplana u Srbiji prva na biomasu

Dnevnik
22.07.2013

Rezultati Studije izvodljivosti za izgradnju kogenerativnog postrojenja na biomasu u JKP "Subotička toplana" predstavljeni su ovih dana javnosti. Planirano postrojenje koristiće biomasu kao glavni energent, a količina žetevenih ostataka potrebna za godišnju proizvodnju postrojenja iznosi do 35.000 tona godišnje. Studiju izvodljivosti za potrebe "Subotičke toplane" finansiralo je nemačko Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj preko KfW razvojne banke.