Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

30/20 JNMV, Nabavka rezervnih delova za bezbedan rad i održavanje toplotnih podstanica - za dopunu magacinskih zaliha – DANFOSS regulacione opreme, ORN: KA01