Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Обавештење о промени цене за топлотну енергију

Обавештавају се купци топлотне енергије да је Надзорни одбор ЈКП“Суботичка топлана“ донео Одлуку о ценама за топлотну енергију дана 08.10.2018. године, на коју је Градско веће града Суботице дало сагласност дана 30.10.2018.године.
Нова цена за тарифну групу „СТАМБЕНИ ПРОСТОР“ за тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“ износи  5,13 РСД/ kWh, док нова цена за тарифни елемент „ПОВРШИНА“  износи 28,85 РСД/m2 .
Нова цена за тарифну групу „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ за тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“ износи  6,41 РСД/kWh, док нова цена за тарифни елемент „ИНСТАЛИСАНА СНАГА“ износи 245,81 РСД/kW.

На све цене се обрачунава ПДВ од 10%.
Нове цене топлотне енергије ће се примењивати почев од 01.12.2018. године.

ЈКП“СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“