Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ О ЦЕНE СНАБДЕВАЊА КРАЈЊЕГ КУПЦА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

31.08.2023 -- dceda

Обавештавају се купци топлотне енергије да је Надзорни одбор ЈКП“Суботичка топлана“ донео Одлуку о цени снабдевања крајњег купца топлотном енергијом дана 04.08.2023. године, на коју је Градско веће града Суботице дало сагласност дана 30.08.2023. године.
Нова цена за тарифну групу „СТАМБЕНИ ПРОСТОР“ за тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“ износи  6,67 РСД/kWh, док нова цена за тарифни елемент „ПОВРШИНА“  износи 35,90 РСД/m2 .Нова цена за тарифну групу „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ за тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“ износи  8,34 РСД/kWh, док нова цена за тарифни елемент „ИНСТАЛИСАНА СНАГА“ износи 324,14 РСД/kW.
На све цене се обрачунава ПДВ од 10%.
Нове цене топлотне енергије ће се примењивати почев од 01.10.2023. године.