Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Документи

Информатор о раду

ИД подаци

Захтев за препис стана

Рекламација корисника

 

2017.година

Програм пословања предузећа за 2017.годину

Прва измена програма пословања предузећа за 2017.годину

 

2016.година

Програм пословања предузећа за 2016. годину

Измене и допуне ПиП за 2016.

Тромесечни извештај за III квартал 2016.

План јавних набавки за 2016. годину

Измене и допуне плана јавних набавки за 2016.годину - БРИШЕ СЕ из плана јавних набавки

Измене и допуне плана јавних набавки за 2016.годину - УПИСУЈЕ СЕ у план јавних набавки

Биланс успеха I-VI 2016

Извештај из програма пословања I-III 2016.

Трећа измена плана јавних набавки

 

2015.година

Програм пословања предузећа за 2015. годину

Тромесечни извештај за 2015. годину

Правила о раду дистрибутивног система за 2015. годину

Интерни акт јавне набавке за 2015. годину

Финансијски извештај 2015.

Редовни годишњи финансијски извештај за 2015. годину и извештај независног ревизора

 

2014.година

Програм пословања предузећа за 2014. годину

Финансијски извештај 2014

Редовни годишњи финансијски извештај за 2014. годину и извештај независног ревизора

 

Закони

Закон о енергетици

Закон о комуналним делатностима

Закон о становању и одржавању зграда

 

Правилници, Одлуке, Обавештења/Саопштења, Уговори, Остало

Обавештење купцима топлотне енергије - објашњење новог изгледа рачуна

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правила о изменама и допунама Правила о раду дистрибутивног система (апр.2016)

Правила о измени и допуни Правила о раду дистрибутивног система (нов.2015)

Обавештење за купце

Саопштење за јавност поводом фебруарских рачуна

Предуговорно обавештење

Уговор о продаји топлотне енергије - Пословни

Уговор о продаји топлотне енергије - Стамбени

 

Радне биографије

Радна биографија - Александра Алексић - Председница Надзорног одбора

Радна биографија - Младен Малбашић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Рако Папић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Дерво Ахметовић - Директор

Радна биографија - Давор Андрашић - Извршни директор енергетског система

Радна биографија - Предраг Бобић - Извршни директор