Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Документи

Информатор о раду

ИД подаци

Захтев за препис стана

Рекламација корисника

 

Слободан приступ информацији од јавног значаја

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

 

Квартални извештаји о јавним набавкама

1.квартал - 2018.година - Образац Б

1.квартал - 2018.година - Образац В

 

2018.година

Прва измена програма пословања предузећа за 2018. годину

Програм пословања предузећа за 2018.годину

Позив за прикупљање пријава ради формирања  Референтне листе лица

Референтна листа лица

 

2017.година

Програм пословања предузећа за 2017.годину

Прва измена програма пословања предузећа за 2017.годину

Друга измена програма пословања предузећа за 2017.годину

Трећа измена програма пословања предузећа за 2017.годину

План јавних набавки за 2017.годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Трећа измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Четврта измена Плана јавних набавки за 2017.годину

 

Закони

Закон о енергетици

Закон о комуналним делатностима

Закон о становању и одржавању зграда

 

Правилници, Одлуке, Обавештења/Саопштења, Уговори, Остало

Обавештење купцима топлотне енергије - објашњење новог изгледа рачуна

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правила о изменама и допунама Правила о раду дистрибутивног система (апр.2016)

Правила о измени и допуни Правила о раду дистрибутивног система (нов.2015)

Правила о раду дистрибутивног система за 2015. годину

Интерни акт јавне набавке за 2015. годину

Обавештење за купце

Саопштење за јавност поводом фебруарских рачуна

Предуговорно обавештење

Уговор о продаји топлотне енергије - Пословни

Уговор о продаји топлотне енергије - Стамбени

 

Радне биографије

Радна биографија - Александра Алексић - Председница Надзорног одбора

Радна биографија - Младен Малбашић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Рако Папић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Дерво Ахметовић - Директор

Радна биографија - Давор Андрашић - Извршни директор енергетског система

Радна биографија - Предраг Бобић - Извршни директор