Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Документи

Информатор о раду

ИД подаци

Захтев за препис стана

Рекламација корисника

 

Слободан приступ информацији од јавног значаја

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

 

Квартални извештаји о јавним набавкама

1.квартал - 2018.година - Образац Б

1.квартал - 2018.година - Образац В

2.квартал - 2018. година

3.квартал - 2018. година

4.квартал - 2018. година

1.квартал - 2019. година

2.квартал - 2019. година

 

Заштита података о личности

Обавештење о обради података о личности

Захтев за остваривање права

 

 

2019.година

Програм пословања предузећа за 2019.годину

Измена прве измене плана јавних набавки за 2019. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Политика интегрисаног система менаџмента

 

2018.година

Прва измена програма пословања предузећа за 2018. годину

Програм пословања предузећа за 2018.годину

Позив за прикупљање пријава ради формирања  Референтне листе лица

Годишњи финансијски извештај са мишљењем ревизора за 2017. годину

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за  I квартал 2018. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период II квартал 2018. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период III квартал 2018. године

 

 

2017.година

Програм пословања предузећа за 2017.годину

Прва измена програма пословања предузећа за 2017.годину

Друга измена програма пословања предузећа за 2017.годину

Трећа измена програма пословања предузећа за 2017.годину

План јавних набавки за 2017.годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Трећа измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Четврта измена Плана јавних набавки за 2017.годину

 

Закони

Закон о енергетици

Закон о комуналним делатностима

Закон о становању и одржавању зграда

Закон о јавним предузећима

Уредба о утврђивању методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

 

Правилници, Одлуке, Обавештења/Саопштења, Уговори, Остало

Обавештење купцима топлотне енергије - објашњење новог изгледа рачуна

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правила о раду дистрибутивног система

Правилник о ближем утврђивању поступка јавне набавке

Правилник о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка јавна набавке

Обавештење за купце

Саопштење за јавност поводом фебруарских рачуна

Предуговорно обавештење

Уговор о продаји топлотне енергије - Пословни

Уговор о продаји топлотне енергије - Стамбени

Организациона шема

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама за топлотну енергију

Правила електронске коресподенције ЈКП Суботичка топлана

Радне биографије

Радна биографија - Александра Алексић - Председница Надзорног одбора

Радна биографија - Младен Малбашић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Рако Папић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Предраг Бобић - Директор

Радна биографија - Дерво Ахметовић - Извршни директор

Радна биографија - Давор Андрашић - Извршни директор енергетског система