Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Документи

Информатор о раду

ИД подаци

Организациона структура

Захтев за препис стана

Захтев/Молба корисника

Рекламација корисника

 

 

Слободан приступ информацији од јавног значаја

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

 

Квартални извештаји о јавним набавкама 2021.година

1.квартал - 2021.година - образац А

 

Квартални извештаји о јавним набавкама 2020.година

3. и 4. квартал - 2020.година

2.квартал - 2020.година - образац Г

2.квартал - 2020.година - образац В

2.квартал - 2020.година - образац Б

2.квартал - 2020.година - образац А2

2.квартал - 2020.година - образац А1

2.квартал - 2020.година - образац А

1.квартал - 2020.година - образац Г

1.квартал - 2020.година - образац В

1.квартал - 2020.година - образац Б

1.квартал - 2020.година - образац А2

1.квартал - 2020.година - образац А1

1.квартал - 2020.година - образац А

 

Квартални извештаји о јавним набавкама

1.квартал - 2018.година - Образац Б

1.квартал - 2018.година - Образац В

2.квартал - 2018. година

3.квартал - 2018. годинa

4.квартал - 2018. година

1.квартал - 2019. година

2.квартал - 2019. година

3.квартал - 2019. година

4.квартал - 2019. година

 

Заштита података о личности

Обавештење о обради података о личности

Захтев за остваривање права

Лице за заштиту података о личности

 

2021. година

План јавних набавки за 2021. годину

Програм пословања предузећа за 2021.годину

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица - 26.01.2021.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за I квартал 2021.године

Позив за формирање референтне листе лица

Референтна листа лица

Коначна ранг листа

Одлука о додели уговора

Референтна листа лица

Извештај кадровске

Референтна листа лица

Коначна ранг листа

Одлука о додели уговора

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Референтна листа лица

Коначна ранг листа

Референтна листа лица

Коначна ранг листа

Преглед запослених и ангажованих лица

Референтна листа лица

Референтна листа лица

Коначна ранг листа

Одлука о додели уговора

Коначна ранг листа

Одлука о додели уговора

Извештај кадровске динамике

План јавних набавки за 2021. годину - 2. измен

Друга измена плана јавних набавки за 2021. годину

 

 

2020.година

План јавних набавки за 2020. годину

Програм пословања предузећа за 2020.годину

Прва измена Програма пословања предузећа за 2020.годину

Извештај независног ревизора и редовни годишњи финансијски извештај за 2019.годину

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2020.-30.06.2020.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2020.-31.03.2020.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за I квартал 2020.године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за II квартал 2020.године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за III квартал 2020.године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за IV квартал 2020.године

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица - 01.07.2020.

Усклађени План јавних набавки за 2020.годину

Измењена верзија Плана јавних набавки

Политика интегрисаног система менаџмента

 

2019.година

Друга измена измена плана јавних набавки за 2019. годину

Друга измена програма пословања предузећа за 2019. годину

Прва измена програма пословања предузећа за 2019. годину

Програм пословања предузећа за 2019.годину

Измена прве измене плана јавних набавки за 2019. годину

Прва измена плана јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Позив за формирање референтне листе лица

Годишњи финансијски извештај са мишљењем ревизора за 2018. годину

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за  I квартал 2019. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период II квартал 2019. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период III квартал 2019. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период IV квартал 2019. године

 

2018.година

Прва измена програма пословања предузећа за 2018. годину

Програм пословања предузећа за 2018.годину

Позив за прикупљање пријава ради формирања  Референтне листе лица

Годишњи финансијски извештај са мишљењем ревизора за 2017. годину

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за  I квартал 2018. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период II квартал 2018. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период III квартал 2018. године

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период IV квартал 2018. године

 

2017.година

Програм пословања предузећа за 2017.годину

Прва измена програма пословања предузећа за 2017.годину

Друга измена програма пословања предузећа за 2017.годину

Трећа измена програма пословања предузећа за 2017.годину

Годишњи финансијски извештај са мишљењем ревизора за 2016. годину

План јавних набавки за 2017.годину

Прва измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Друга измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Трећа измена Плана јавних набавки за 2017.годину

Четврта измена Плана јавних набавки за 2017.годину

 

Закони

Закон о енергетици

Закон о комуналним делатностима

Закон о становању и одржавању зграда

Закон о јавним предузећима

Уредба о утврђивању методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

 

Правилници, Одлуке, Обавештења/Саопштења, Уговори, Остало

Обавештење купцима топлотне енергије - објашњење новог изгледа рачуна

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца

Правила о раду дистрибутивног система

Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује

Обавештење за купце

Саопштење за јавност поводом фебруарских рачуна

Предуговорно обавештење

Уговор о продаји топлотне енергије - Пословни

Уговор о продаји топлотне енергије - Стамбени

Организациона шема

Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама за топлотну енергију

Правила електронске коресподенције ЈКП Суботичка топлана

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Одлука о именовању Комисије за решавање рекламације потрошача

Одлука о оснивању Саветодавног тела за заштиту потрошача

Радне биографије

Радна биографија - Александра Алексић - Председница Надзорног одбора

Радна биографија - Младен Малбашић - Члан Надзорног одбора

Радна биографија - Рако Папић - Члан Надзорног одбора

 

Радна биографија - Дерво Ахметовић - Извршни директор

Радна биографија - Давор Андрашић - Извршни директор енергетског система