Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Obaveštenje o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom

Gradskom Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom  propisano je da grejna sezona traje do 15. aprila, te da je Toplana dužna toplotnu energiju isporučivati kupcima i nakon tog datuma ukoliko prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, spoljna temperatura tri dana uzastopno u 21 čas iznosi +12 C ili je niža od te temperature.

S tim u vezi, JKP„Subotička toplana“ će nakon 15. aprila, prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, režim proizvodnje i distribucije toplotne energije prilagoditi spoljašnjim temperaturskim uslovima i kupce toplotne energije na mreži daljinskog grejanja snabdevati toplotnom energijom, uz dnevne prekide, u zavisnosti od spoljašnje temperature, najkasnije do 30.aprila 2020. godine.

Navedeni režim rada JKP”Subotička toplana” održaće u periodu dok spoljašnji temperaturski uslovi budu takvi da se omogući rad postrojenja na apsolutnom tehničkom minimumu, što odgovara spoljašnjoj temperaturi od 14 stepeni Celzijusa koja je ujedno i granica grejanja kada su iz tehnoloških razloga neminovne obustave proizvodnje.

O zvaničnom završetku grejne sezone, Toplana će izdati posebno saopštenje.

Direktor,

Predrag Bobić,dipl.ekon.