Језик

  • Српски
  • Serbo-Croatian
  • Magyar
  • English
Suboticka Toplana

Obaveštenje o radu šaltera blagajne

Obaveštavaju se kupci toplotne energije da šalter blagajne JKP “Subotička toplana” Subotica  počinje sa radom 07.05.2020. godine
svakog radnog dana  od 07. 00 do 14.00  časova kao i prijam stranaka od 07.00 do 15.00 časova.